6, జనవరి 2018, శనివారం


10 వ తరగతి విద్యార్థులకు కేసీయార్ స్టడీ సర్కిల్, గద్వాల వారి  సైన్స్ స్టడీ మెటిరీయల్ అందజేస్తున్న  గద్వాల ఎం.పి.పి.  శ్రీ సుభాన్ గారు, గద్వాల మండల విద్యాశాఖాధికారి శ్రీ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు,  పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ పరమేశ్వర్ రెడ్డి గారు.

22, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

గణిత దినోత్సవం

 గణిత మేధావి శ్రీనివాస రామానుజన్ కి నివాళి 

గణిత దినోత్సవం సందర్భంగా క్విజ్ కార్యక్రమం